Wydarzenia

WAKACYJNE PODRÓŻE 2024 z Miejski Ośrodek Kultury w Korszach pełne atrakcji i niespodzianek !!!

Oferta skierowana jest do dzieci oraz młodzieży zamieszkujących miasto i gminę Korsze!!! Wszelka dokumentacja do pobrania poniżej bądź w siedzibie MOK Korsze.
Wpłat należy dokonać na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach
BANK PKO BP S.A. 63 1020 3639 0000 8202 0005 0864
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł wycieczki
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU w biurze MOK Korsze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00
lub telefonicznie (89) 751 39 55 w nieprzekraczalnym terminie!!!
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń !!!
SZCZEGÓŁY NA OSOBNYCH AFISZACH

DO POBRANIA

RODO

ZGODA RODZICÓW

ZGODA TRAMPOLINY