Wydarzenia

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach realizuje projekt pt. „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach w sprzęt sceniczny”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach realizuje projekt pt. „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach w sprzęt sceniczny”. Operacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.